Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna >>> Dokumenty

 

 

PROCEDURA   POSTĘPOWANIA

W  PRZYPADKU   NIE  ODEBRANIA  DZIECKA

ZPRZEDSZKOLA

 

 

 

1. W  wypadku,  gdy  dziecko  nie  zostanie  odebrane  po  upływie  pracy  przedszkola nauczyciel  zobowiązany  jest  powiadomić

telefonicznie  rodziców  lub  osoby upoważnione  do  odbioru  o  zaistniałym  fakcie.

 

 

2. W  przypadku,  gdy  pod  wskazanymi   przez  rodziców   numerami  telefonów  nie  można  uzyskać  informacji  o  miejscu  pobytu

rodziców  lub osób  upoważnionych  nauczyciel  oczekuje  z  dzieckiem  w  placówce  przedszkolnej 1  godzinę. Po  upływie  tego  czasu

nauczyciel  powiadamia  dyrektora  przedszkola. Dyrektor  przedszkola  podejmuje  decyzje  o  poinformowaniu najbliższego komisariatu

Policji  o  niemożności  skontaktowania  się z rodzicami – prawnymi  opiekunami  dziecka.

 

 

3.W  przypadku braku  możliwości  powiadomienia dyrektora  nauczyciel  sam podejmuje  decyzję   o  powiadomieniu Policji.