Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna

 

W naszej placówce obowiązują reguły pobytu, które dotyczą dzieci, rodziców i personelu.

 

Reguły dla dzieci

Reguły obowiązujące dzieci dotyczą głównie spraw bezpieczeństwa, higieny, porządku i zasad współżycia społecznego. Uczenie dzieci reguł zaczynamy już od najmłodszej grupy. Zaznajamiamy dzieci z regułami i przypominamy je, kiedy dziecko ich nie stosuje. Dla starszych dzieci reguły pobytu w przedszkolu są oczywiste, chociaż czasem musimy im też przypomnieć (np. kulturalne zachowywanie  się przy stole).

Dzieci wypracowują dodatkowo reguły zachowania i współżycia samodzielnie. Nauczyciel spisuje propozycje dzieci.        Zauważyliśmy, że dzieci często odwołują się do samodzielnie (i z przyjemnością) ustalonych reguł.

 

Reguły obowiązujące dzieci w naszym przedszkolu:                            

Dotyczące bezpieczeństwa

-          przed wyjściem z sali mówimy o tym pani,

-          nie biegamy z kijami, nożyczkami i innymi ostrymi przedmiotami,

Dotyczące higieny i porządku

-          myjemy ręce przed posiłkami i po każdym wyjściu z toalety,

-          po zabawie odkładamy zabawki na miejsce,

-          krzesełka przysuwamy do stolików,

Dotyczące zachowania na terenie ogrodu i wycieczkach

-          bawimy się w wyznaczonym terenie ogródka, nie zbliżamy się do bramy,

-          nie biegamy po rabatkach,

Dotyczące współżycia w grupie

-          kulturalnie spożywamy posiłki

-          nie przeszkadzamy w trakcie zajęć,

-          szanujemy  budowle  innych dzieci,

-          jeśli przynosimy swoje zabawki, to pozwalamy bawić się innym dzieciom.

 

 

Reguły dla rodziców

 

-          Każdy rodzic ma prawo o dowolnej porze dnia sprawdzić jak dziecko się czuje, co robi, asystować w zajęciach, ale nie może ingerować w zajęcia organizowane przez wychowawców.

Uzasadnienie: Bardzo ważna dla dzieci jest obecność osób bliskich, nie tylko wtedy, kiedy dziecko przeżywa trudności ale także, kiedy dziecko chce pochwalić się osiągnięciami. Nauczyciele chętnie przyjmą pomoc i współpracę rodziców, nie kogą jednak w trakcie pracy z dziećmi dyskutować z rodzicami na temat swoich metod wychowawczych.

 

-          Dłuższe rozmowy z nauczycielem są możliwe w godzinach popołudniowych, szczególnie w cotygodniowych dyżurach nauczycieli z danej grupy.

Uzasadnienie: I nauczyciele i rodzice muszą mieć komfort do rozmowy aby była ona satysfakcjonująca dla obu stron. Rozmawianie na poważne tematy przy jednoczesnym zajmowaniu się dwudziestką dzieci nie jest dobre.

 

-          Rodzice wchodząc do przedszkola muszą wkładać ochraniacze ( w okresie, kiedy na zewnątrz jest mokro).

Uzasadnienie: Chodzi nam o umożliwienie rodzicom pobytu w przedszkolu, a jednocześnie o utrzymanie podłóg i wykładzin w czystości ze względu na dzieci, które bawią się na podłodze.

 

-          Rodzice mają prawo podać propozycję potrawy, którą dziecko lubi lub nie lubi.

Uzasadnienie: Rodzice wiedzą najlepiej, na co dziecko jest uczulone i co lubi jeść. To oni są odpowiedzialni za rozwój dziecka a my staramy się respektować potrzeby ich dzieci.

 

-          Przyprowadzając dziecko lub odprowadzając z przedszkola wszyscy korzystają z głównego wejścia do przedszkola.

Uzasadnienie: Chodzi o zasadę bezpieczeństwa i utrzymanie wejścia kuchennego w czystości (względy sanitarne),

 

-          Przyprowadzając i wybierając dziecko z przedszkola rodzice zgłaszają to bezpośrednio nauczycielowi.

Uzasadnienie: Jest to dla nas bardzo ważna reguła zapewniająca Waszemu dziecku bezpieczeństwo. Chodzi nam o zapobieganie niebezpieczeństwu nie dotarcia dziecka do przedszkola lub wybrania go przez obcą osobę

 

-          Wybieranie dziecka przez (dorosłą) osobę inną niż rodzice lub prawni opiekunowie wymaga pozostawienia pisemnego oświadczenia.

Uzasadnienie: Jesteśmy zdecydowani zrobić wszystko, żeby DZIECI BYŁY BEZPIECZNE, a rodzice mieli pewność, że dziecko jest wybierane przez właściwą osobę.

 

-          Nie jest możliwe przynoszenie własnego jedzenia przez dzieci. Wyjątkiem są dzieci przychodzące bardzo wcześnie (do godz. 7 rano). Ponieważ są one często głodne możemy zorganizować im spożycie przyniesionego posiłku.

Uzasadnienie: Przykro jest dzieciom, kiedy ich koledzy chodzą pojadając słodką bułkę, gumę lub popijając soczek przyniesiony z domu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dzieci przychodzące rano mogą być głodne, więc oczywiście będziemy im pomagać zjeść na pierwsze śniadanie to co przyniosą.

 

-          Przyprowadzanie dziecka po godzinie 9.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia (najpóźniej do 830) obecności dziecka.

Uzasadnienie: Musimy zgłosić ilość dzieci na obiad, brak informacji powoduje komplikacje przy planowaniu posiłków.

 

-          Dzieci chore i otrzymujące antybiotyki powinny pozostać w domu. Nie podajemy dzieciom żadnych leków.

Uzasadnienie: Bardzo niepokoimy się o zdrowie wszystkich dzieci. Nie chcemy dopuścić do zarażenia się dzieci między sobą, ani do ponownego chorowania dzieci z osłabioną odpornością. Jako osoby nieprzygotowane profesjonalnie do leczenia boimy się popełnić błąd przy podawaniu leków.