Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna


W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, sejm zdecydował, że 6-latki
od 1 stycznia 2017. będą objęte subwencją oświatową.

W zwiazku z powyższym Rada Miasta Mielca ustaliła uchwałę Nr XXIX/289/2016 w sprawie zniesienia opłat za godziny pobytu dziecka 6-letniego w przedszkolu (dotyczy rocznika 2010)

Pozostałe dzieci tj. w wieku do 5 lat podlegają opłatom tj. w uchwale tj. od 7:30 do 12:30 – bezpłatnie, pozostałe godziny 1 zł. za każdą rozpoczęta godzinę.

Opłata zostaje obniżona o 50% gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dziecko z rodzinnego programu „Mielecka Karta Rodziny 3+”

Opłata nie jest wnoszona  w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Powyższe informacje dotyczą tylko opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Opłaty za wyżywienie ponosi każdy zgodnie z obowiązującymi stawkami.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za przedszkole oraz wyżywienie można

wpłacać tylko na konto przedszkola do 16 dnia każdego miesiąca.

 Po przekroczeniu terminu wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę w opłatach

Dane do przelewu:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka

ul. Mickiewicza 51

39-300 Mielec

421020 49130000 93020119 3721

(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka)

Wesołe Misie

Króliczki

Tygryski

Mądre Sowy 

 

 

 

UWAGA

skorzystanie ze zniżki w płatnościach za przedszkole w ramach

 programu "Mielecka Karta Rodziny 3+"

 będzie możliwe tylko po okazaniu i podaniu numeru karty w przedszkolu.