Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna >>> Prawa Dziecka
 
 
Prawa dziecka spisane zostały w Konwencji o Prawach Dziecka, która
przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.,
a ratyfikowana w Polsce 7 czerwca 1991 r. z pewnymi zastrzeżeniami
oraz własną interpretacją niektórych przepisów.
Karta Praw Dziecka
·     Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
·     Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
·     Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
·     Mam prawo oczekiwać szacunku.
·     Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.
·     Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
·     Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.
·     Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.
·     Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
·     Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
·     Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.
·     Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
·     Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.
·     Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
·     Mam prawo do wygrywania.
·     Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.
·     Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.
·     Mam prawo do wolności.
·     Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.
 
 
Jeśli widzisz, że prawa Twojego lub innego dziecka są łamane,
a nikt z najbliższych mu osób, przy pomocy specjalnie do tego celu powołanych instytucji nie jest w stanie temu zaradzić, możesz skontaktować się
z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Każda sprawa zgłaszana do Biura Rzecznika Praw dziecka
jest szczegółowo rozpatrywana,
a Rzecznik podejmuje właściwe działania w celu udzielenia pomocy.

 

 
 

 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu
ul. Mickiewicza 51
39-300 Mielec
województwo: podkarpackie
Tel.: 17 586 35 92